Zorg op school

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. In de eerste plaats wil onze school er voor zorgen dat er op een preventieve manier met zorg wordt omgegaan. Het werken in de klas en op school wordt zo georganiseerd dat elk kind zo veel mogelijk kansen krijgt om zich zo ruim mogelijk te ontplooien.

Zo wordt er in elke klas heel gedifferentieerd met kinderen gewerkt. Het is in onze klassen niet zo dat elk kind altijd hetzelfde doet. Het is heel gebruikelijk dat juf of meester specifieke afspraken maakt i.v.m. huiswerk en dat elk kind, aangepast werk krijgt tijdens het zelfstandig werken, contractwerk of hoekenwerk.

Dit omdat niet elk kind even snel de leerstof verwerkt of evenveel leerstof aan kan. Niet elk kind volgt dezelfde weg naar de eindstreep. De juf of meester wordt hierin bijgestaan door de zorgleerkracht. Deze werkt IN de klas mee met de groep of helpt een groepje kinderen apart.

Download hier de volledige visietekst:  Zorgvisie