Wij streven naar een groene school waar iedereen welkom is, elk kind centraal staat en we samen de diversiteit van onze wereld respecteren.

Een hartelijke school voor iedereen

Opvoeding en vorming bloeien volgens ons het best in een omgeving waar kinderen zich welkom en veilig voelen. Veel aanmoediging, oprechte interesse en tijd voor wat kinderen bezighoudt, aandacht voor zorg, een vriendelijk woord, kameraadschap.
Zich goed voelen op onze school is een belangrijke bekommernis.

Een respectvolle school

Aangezien wij niet gebonden zijn aan een bepaalde ideologie eerbiedigen wij de opvattingen en de overtuigingen van alle leerlingen en hun ouders.
Elk kind is even bijzonder. Elk kind heeft zijn “eigen aard” en dat willen we graag respecteren.
Openheid voor diversiteit gaat hand in hand met hoffelijkheid, vriendelijkheid, aanvaarding van reglementen, fair play, … .
De warme relaties die wij nastreven zijn geen synoniem van een softe, zachte benadering. Wij willen ieder laten nadenken over de maatschappelijke realiteit.

Een groene school

In een tijd waarin we ons zorgen maken over het klimaat, willen wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieubewuste mensen. Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat een groene omgeving het leren van de kinderen positief beïnvloedt. Leren, spelen, bewegen, werken in een groene school versterkt de binding en het respect van onze kinderen voor de natuur.

Samen leren, samen leven
Samen school beleven