Omwille van verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat kinderen moeite hebben met het maken van hun huiswerk.

Enkele juffen zullen de kinderen begeleiden bij het maken van de taken.

Wat doet de juf niet ?

  • Bijles geven
  • Lessen opvragen
  • Huiswerken verbeteren

Wat doet de juf wel ?

  • Extra instructies geven
  • Helpen bij het plannen van taken
  • Studiemethoden aanreiken
  • Helpen bij het opzoeken van info, vb. op het internet

Wanneer gaat de huiswerkbegeleiding door ?

  • Op maandag, dinsdag, donderdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Wat kost het ?

  • € 1,00 per avond.
  • We werken met 5-beurtenkaarten.