Mos staat voor Milieuzorg op school. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS begeleidt schoolteams vanuit vier uitgangspunten:

  • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
  • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
  • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
  • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.

Meer informatie over het MOS-project kan u vinden op www.milieuzorgopschool.be.

MOS-actiedagen 2018-2019

  • Dikketruiendag 12 februari 2019
  • Wereldwaterdag 22 maart 2019
  • Buitenlesdag 25 april 2019
  • MOS-openschooltuinendag 15 mei 2019