Afwezigheid kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs is het wettelijk dat je (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van je kind. Een 5-jarige kleuter dient minimaal 290 halve dagen aanwezig te zijn.

Afwezigheid wegens ziekte (vanaf 6 jaar)

Verklaring door de ouders

Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan kan u, maximaal viermaal per schooljaar, zelf een gedateerd briefje schrijven.

Medisch attest
  • Als de ziekte langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt.
  • Als u in hetzelfde schooljaar al viermaal een briefje hebt geschreven.
Wanneer bezorgt u het attest?
  • Bij terugkomst op school
  • Of door het naar de school te versturen.

Afwezig tijdens de lessen LO en andere sportactiviteiten

De huisarts moet dit attest meegeven zodat de school kan uitmaken in welke mate wel of niet kan geparticipeerd worden aan de lessen.

Afwezig om één van de volgende redenen

Naar gelang het geval, wordt de afwezigheid gestaafd door een verklaring of een officieel document.

  • begrafenis- of huwelijksplechtigheid
  • bijwonen van een familieraad
  • omdat de school onbereikbaar is of niet toegankelijk is door overmacht
  • omdat de leerling onderworpen is aan maatregelen
  • erkende feestdagen van levensbeschouwelijke overtuiging
  • topsportbelofte

De uitgebreide regelgeving vind je terug in het schoolreglement!