Rond de leeftijd van 9 jaar zijn kinderen klaar om, na voldoende training, zelfstandig een straat over te steken. Het is voornamelijk die verkeersvaardigheid die we willen testen tijdens Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar. Het Grote Voetgangersexamen zal een goed beeld geven van in welke mate leerlingen de verkeersvaardigheden beheersen die nodig zijn om als voetganger deel te nemen aan het verkeer.

Een leerling slaagt voor Het Grote Voetgangersexamen als hij de vijf basisvaardigheden tot een goed einde brengt én zichzelf of anderen niet in gevaar heeft gebracht. Dat kan enkel als hij het verkeersreglement voldoende kent en het juiste verkeersgedrag toepast bij die regels. De vijf basisvaardigheden worden grondig geoefend op school, eerst op de speelplaats, nadien ook in het echte verkeer. De vijf basisvaardigheden zijn:

  1. Oversteken op een zebrapad
  2. Oversteken op de veiligste plaats
  3. Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
  4. Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
  5. Oversteken tussen geparkeerde auto’s

Afhankelijk van de schoolomgeving testen sommige scholen nog een paar extra vaardigheden:

  1. Oversteken op een zebrapad met een gemachtigd opzichter
  2. Oversteken op een kruispunt met verkeerslichten
  3. Links op de rijbaan stappen als er geen stoep, berm of fietspad is
  4. Oversteken met een agent

De route van Het Grote Voetgangersexamen kunt u hier vinden.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetgrotevoetgangersexamen.be.