Zin voor initiatief is de motor van onze samenleving en van onze school !

ONZE DOELSTELLINGEN

Kwaliteitsonderwijs

Open School

Rustige natuurlijke omgeving

Aandacht voor orde, beleefdheid, respect,

Ondernemende school

Warme school

Zoals de naam het zegt, moet een basisschool de basis leggen voor de verdere schoolloopbaan van de kinderen.
Er zijn vele manieren om die basis te leggen. Dat is één van de redenen waarom scholen verschillend zijn. Basisschool ‘t Konkelgoed heeft een
duidelijk profiel uitgewerkt dat de bovenstaande doelstellingen onderschrijft.
Een kind moet de beste kansen krijgen om op te groeien tot een gelukkig en volwassen mens.
Wij willen een school zijn waar het voor alle kinderen fijn is de belangrijkste tijd van hun jonge leventje door te brengen, waar de kinderen zich veilig voelen en de nodige persoonlijke aandacht krijgen.

Kwaliteitsvol onderwijs en eigentijdse werkvormen

De vernieuwde werkvormen zoals groepswerk, contract– en hoekenwerk en de nieuwste methodes verhogen de betrokkenheid bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.
De kinderen leren gericht werken in eigen tempo met aandacht voor succeservaringen. Ze leren zelfstandig naar middelen grijpen bij het oplossen van problemen.
Kinderen moeten zich actief, kritisch en creatief kunnen ontwikkelen. Wij hechten daarom veel belang aan zelfwerkzaamheid, welbevinden en verantwoordelijkheidszin.
Er is eveneens een degelijke opvolging van problemen door middel van leerlingenvolgsystemen, een zorgcoördinator en SES-leerkrachten (bij ons PLUS-leerkrachten).
Wij zorgen voor een omgeving waarin zij zich intellectueel en creatief kunnen uitleven, met een open blik op de wereld, zodat ze harmonieus kunnen omgaan met anderen en met mensen die “anders” zijn.
We beschikken over een educatief speelbos, buitenklas, buitenateliers… .
De betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren stellen wij op prijs. Naast meedenken wordt meewerken erg gewaardeerd.
Opgroeien in een veilige en geborgen omgeving zijn belangrijke elementen om succesvol te kunnen leven.

Rustige natuurlijke omgeving

Om op een zinvolle wijze de wereld van mensen, dieren en planten te leren ontdek-ken, heb je een gezonde en uitdagende omgeving nodig.
Onze groene leeromgeving biedt de kinderen alle kansen om te ervaren hoe ze zich vrij, maar veilig en bewust kunnen oriënteren in de wereld. Met eigen natuurprojecten die, samen met onze natuurouders, uitgewerkt worden in eigen omgeving alsook tijdens de zeeklassen.

Aandacht voor orde, beleefdheid en respect

Orde, beleefdheid en respect zijn voor ons geen holle woorden, ze maken deel uit van een degelijke opvoeding.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook sociaal kunnen functioneren. On-ze kinderen leren respect en begrip voor elkaar door onderlinge verdraagzaamheid en hulpvaardigheid.
Naar elkaar luisteren en met elkaar spreken leren onze kinderen in vele kringgesprekken.
De kinderen leren hier ook elkaars sterke en zwakke kanten kennen en aan-vaarden. Hiervoor maken wij gebruik van de Axenroos.

Een ondernemende & warme school

Een team dat open staat voor vernieuwing en zich constant bijschoolt, lessen die inspelen op wat leeft bij de kinderen, leerlingen die aangemoedigd worden om verantwoordelijk-heden te nemen en voorstellen te doen.

Zin voor initiatief is de motor van onze school !