Het Grote Fietsexamen organiseren we in het zesde leerjaarHet Grote Fietsexamen zal een goed beeld geven van in welke mate leerlingen de verkeersvaardigheden beheersen die nodig zijn om als fietser deel te nemen aan het verkeer.

Een leerling slaagt voor Het Grote Fietsexamen als hij de vijf basisvaardigheden tot een goed einde brengt én zichzelf of anderen niet in gevaar heeft gebracht. Dat kan enkel als hij het verkeersreglement voldoende kent en het juiste verkeersgedrag toepast bij die regels. De vijf basisvaardigheden worden grondig geoefend op school, eerst op de speelplaats, nadien ook in het echte verkeer. De vijf basisvaardigheden zijn:

  1. Rechts op de rijbaan fietsen
  2. Rechts afslaan
  3. Links afslaan (zonder voorsorteren)
  4. Langs een hindernis fietsen
  5. Voorrang verlenen

Afhankelijk van de schoolomgeving testen sommige scholen nog een paar extra vaardigheden:

  1. Kruispunt met een agent oversteken
  2. Voorrang geven op een kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen
  3. Fietsen op een rotonde zonder fietspad

De route van Het Grote Fietsexamen kunt u hier vinden.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetgrotefietsexamen.be.