De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht!

Datum: 16 september 2022

Meer informatie kunt u vinden op www.octopusplan.info.