Het schoolreglement is te raadplegen op: http://schoolreglement.g-o.be/r/18_2956-1/?year=2022