Na een lange droge zomer 2018 werd overgegaan tot het heraanplanten van het gemengd loofbosje op de terreinen van de Konkelgoedschool. Het werd een gevarieerde aanplant, de bomenlijst is te lang om hier weer te geven. Maar we geven graag wat aandacht aan onze kerstbomenactie.
Het oudercomité lanceerde in december een oproep om kerstbomen die hun dienst hadden gedaan, binnen te brengen om alzo deze bomen een tweede leven te geven. Een oproep aan gevestigde kerstbomenverkopers en andere sympathisanten leverde ook een aantal bomen op die ondertussen werden geplant op het terrein.
Overigens dient vermeld dat nog andere scholen hetzelfde idee hadden.
Kerstboomactie 1
Kerstboomactie 2
Maar wat is nu de meerwaarde van zo’n kerstboom?
Bomen in het algemeen zijn leveranciers van zuurstof, vangen CO2 op, werken temperend op extreme weerfenomenen, zowel hitte als koude. We onderstrepen tevens de ecologische waarde als nestgelegenheid voor vogels, en waardbomen voor vele insecten (en insecteneters).
Bij kerstbomen komt daar nog wat bij: stofvangers! En zeker in de winterperiode wanneer er veel fijn stof geproduceerd wordt, heeft de kerstboom een streepje voor op zijn kale soortgenoten die de bladeren al lang lieten vallen. Een kerstboom met zijn vele fijne naaldjes is dan de ideale stofvanger.
En zo staan er nu een 40-tal op de Konkelgoedschool!