Een addendum werd aan het schoolreglement toegevoegd naar aanleiding van deze coronacrisis.

U kunt het document hier downloaden: Addendum Schoolreglement